Bäckö Outdoor AB
Långbergsvägen 3,
611 37 Nyköping
info@linusa18.sg-host.com

Ångerrätt

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos oss. Ångerrättsfristen löper ut 14 dagar efter att du tar emot varan. Det innebär alltså att du har 14 dagar på dig att meddela oss om du skulle ångra ditt köp, och att tiden räknas från den dag du tog emot varan.

Du kan meddela oss genom att skicka ett meddelande via e-post till info@linusa18.sg-host.com där du skriver att du vill ångra ditt köp, vilken order och vilka varor det gäller. Eller använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida. Blanketterna skickar du till oss via e-post eller post. Du kan inte frånträda köpeavtalet genom att endast vägra mottagande av varan utan att meddela oss. Ring oss gärna på 0700-981475 om du behöver hjälp.

Retur

Kostnaden för en eventuell retur är 200 kr. Kontakta oss så ordnar vi fraktsedlar!

Översikt

Denna webbplats drivs av Bäckö Outdoor AB. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till Bäckö Outdoor AB. Bäckö Outdoor AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“Villkor”, “Villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av villkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

 

Villkor för webbplatsen backo.se

Denna webbplats drivs av Bäckö Outdoor AB. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till Bäckö Outdoor AB. Bäckö Outdoor AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“Villkor”, “Villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Genom att godkänna dessa villkor, intygar du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i ditt land eller din provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller vid användning av Tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

Generella villkor

Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“Villkor”, “Villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Genom att godkänna dessa villkor, intygar du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i ditt land eller din provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller vid användning av Tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

Noggrannhet, fullständighet och aktualitet av information

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Ändringar av produkter och priser

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten när som helst att modifiera eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

Produkter och tjänster

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel i tjänsten kommer att korrigeras.

Specifikation om fakturering och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

 

Personuppgifter

Din överföring av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

Fel, felaktigheter och utelämnanden

Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) “som det är” och “som tillgängligt” för din användning, utan någon garanti, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Hela överenskommelsen

Underlåtenheten att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, som ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

Tillämplig lag

Dessa villkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Långbergsvägen 3, 611 37 Nyköping.

Ändringar av villkoren

Du kan granska den senaste versionen av villkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera förändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar i dessa Allmänna villkor utgör godkännande av dessa ändringar.

Kontakt

Frågor om villkoren ska skickas till oss på info@linusa18.sg-host.com.